Especialització

Caldereria

Construcció i muntatge de conductes metàl·lics

Calderería industrial lleugera

Planxisteria industrial

Soldadura mig mag, tig, per punts i electrode

Plegat, tall per làser i punxonat de xapa

Pintura al foc

Poliment i sorrejat de materials

(Certificat REA per a treball en subcontractacions)

 

planxisteria@planxisteriaparra.net